Het raadsel van de …gletsjer

Door de opwarming van de Aarde smelten wereldwijd de gletsjers.
Dat was voorspeld.
Maar de meeste gletsjers verdwenen sneller dan verwacht.
Dat bleek te komen doordat het smeltwater door de gletsjerlaag heen druppelde en dan een waterlaag vormde die als glijbaan voor de hele gletsjer werkte.
Sinds dat ontdekt werd is bij meerdere gletsjers meetapparatuur geplaatst die doorgeeft hoeveel water er onderaan de gletsjer vrijkomt.

Per Johansson en Anders Bengtson van de Scandinavische Dienst Gletsjer Bewaking werden verontrust door de meetgegevens die binnenkwamen van een van de meest noordelijke Scandinavische gletsjers. Daar ging het smelten onverklaarbaar snel.
Hun verontrusting groeide toen ze op satelietbeelden zagen dat zich vrij hoog op de gletsjer een gat begon te vormen. Latere beelden toonden een soort zwarte vlek – en een groter gat-  onder het eeuwenoude gletsjerijs.
Wat was daar aan de hand?

“ Het lijkt wel of die zwarte vlek elk lichtstraaltje omzet in warmte”, mopperde Anders Bengston.
“We moeten uitvinden wat die zwarte vlek is. Het kan een natuurlijk fenomeen zijn, bv een soort algengroei. En dan kan dit verschijnsel zich ook gaan voordoen in andere gletsjers”, knikte Per Johansson bevestigend.

Ze vroegen en kregen toestemming om de gletsjer ter plekke te inspecteren.

Twee dagen daarna zette een klein vliegtuigje hen- en hun klimuitrusting- zo dicht mogelijk bij de gletsjer af. Dichte mist had het landen bemoeilijkt en het onmogelijk gemaakt om over de gletsjer te vliegen en Per en Anders hadden nog een hele dag in de onderzoekshut moeten blijven eer het helder genoeg was om de gevaarlijke tocht over de gletsjer te ondernemen.

Per liep voorop toen ze de plek van het gat naderden.
Hij klom op de rand en liet zich toen zo plotseling op de grond vallen dat hij een eind naar beneden gleed en Anders alle moeite moest doen om niet met zekering en al ook mee naar beneden te glijden.
Per bleef stil liggen en ongerust ging Anders naar hem toe.
Per was lijkwit, maar niet gewond.
Toen hij weer wat bij zijn positieven was gekomen zei hij: “Anders, ik ben me dood geschrokken.
Ik kan niet geloven wat ik heb gezien. We moeten samen gaan kijken, maar wel voorzichtig. Zodat we niet gezien worden.”
“Gezien worden? Door wie? Zijn er meer mensen dan wij op de gletsjer?”
Per schudde ontkennend zijn hoofd. “Je zal het wel zien”, zei hij.

Samen klommen ze over het ongelijke gletsjer oppervlakte naar de rand, Per stond er op dat ze de laatste meters op hun buik aflegden zodat bovenaan alleen hun hoofd boven de rand zou uitsteken.

En toen zag Anders ook wat Per zo’n schok had bezorgd.

IMG_3315

 

IMG_3316

wordt natuurlijk vervolgd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s