Unbelievable! Niet te geloven ! PGB

Excuses to those who do read this post in English. I have to rant, and I cannot do that in English. So this blogpost is in Dutch.

 

Mensen, ik moet even gallen, voor ik van frustratie ontplof.

Het gaat over ambtelijke molens en over de PGB… nou dan weet je het wel!

Of toch niet?

Hoewel het misschien wat saai is om te lezen ga ik in deze blog soms wat dieper in op de zaak/zaken, want dan hebben andere mensen misschien de kans om minder problemen te krijgen.

 

Om de privacy van mensen te behouden heb ik sommige mensen en  private instellingen een andere naam gegeven.

Mijn moeder heet Elly en zo noem ik haar hier ook.

 

Daar gaan we:

 

Het is augustus 2014.

Elly woont al ruim 5 jaar met mij samen in St Nicolaasga, een dorp gelegen in De Fryske Marren.
Door haar steeds erger wordende dementie kom ik tot de conclusie dat ik niet veel langer meer voor haar zal kunnen zorgen. Het wordt me te zwaar. Mijn moeder gaat weliswaar 4 dagen per week van kwart over tien tot kwart over vier weg naar de dagbesteding, maar dat is voor mij nu te weinig geworden en voor haar is het eigenlijk te veel, te vermoeiend.  Deze dagbesteding wordt betaald uit een Persoons Gebonden Budget, de PGB.

Tot en met 2014 vond ik dat een rampzalig administratief gedoe, maar in 2015 werd het voor mij een stuk makkelijker.

Rekening controleren, handtekening er onder, opsturen naar de SVB ( de Sociale Verzekerings Bank) en klaar was Cécile  ( tenminste, dat leek zo. Bij de afrekening van dat jaar bleek dat de boekhouding van de SVB van geen meter klopte. Ik ben er nog steeds over aan het corresponderen, maar dat is een ander verhaal.)

Op een moment dat mijn moeder flink helder is bespreek ik de zaak met haar en een paar dagen later vullen we een formulier in waarmee we een opname aanvragen in een verpleeghuis-achtige setting ( nodig vanwege de zware dementie van mijn moeder).

Als Elly ergens wordt opgenomen dan wil ik wel graag bij haar op bezoek kunnen,  gezien mijn geringe mobiliteit mag dat niet te ver weg zijn. De enige plek dichtbij die ik weet is het verzorgingstehuis in St Nyk. Nyksterhiem. Die gaan starten met een unit voor demente mensen.

 

De mevrouw van de CIZ  (Centraal Intakeburo voor de Zorg heet het geloof ik) legt ons uit dat als ik een willekeurige plaats aanvraag zoiets volgens een PGB wordt betaald, maar als het om een plaats in een erkende zorgintelling gaat heet zoiets Zorg in Natura. Dus dat wordt ingevuld: voorkeur Nyksterhiem, Zorg in Natura.

Het gaat om ZorgZwaarteWaarde 5. Dat is enerzijds een indicatie hoeveel zorg er nodig is en anderzijds een indicatie voor hoeveel dat mag kosten. (Ook dat is een verhaal apart.)

 

Mijn moeder en ik gaan kijken in Nyksterhiem.  Ik vind het schandalig hoe mijn moeder door een hoog in de hierarchie zittende dame wordt bejegend en het is volkomen duidelijk dat er te weinig personeel is – en lange tijd zal zijn-  om mijn moeder veilig en fijn te laten wonen. Elly gaat dus niet naar Nyksterhiem, maar waar dan wel naar toe ?

Tijdens een slapeloze nacht herinner ik me gehoord te hebben over een zeer goed bekend staande opvang voor demente mensen één dorp verderop.
Ik bel die ochtend gelijk op naar Westersypen en meldt mijn moeder aan voor de wachtlijst, vier wachtenden voor haar. Ik kom tot de conclusie dat ik dus gewoon nog een poosje moet doorbijten en moet proberen niet oververmoeid of burned-out te worden.

Wat ik pas later te weten kom is dat op dezelfde dag dat de Indicatie ZZW5 met Zorg in Natura een besluit is geworden de huidige zorg ( dagbesteding) NIET meer uit de PGB wordt betaald maar uit een andere pot.  De dagbesteding moest opeens ergens anders gaan declareren, maar dat viel mij natuurlijk niet op. Ik merkte pas dat er iets veranderd was toen opeens geen vergoeding voor mijn moeders reiskosten werd betaald.
Na wat rondbellen kreeg ik te horen dat de Overheid bij een indicatie ZZW of ZZP 5 wil dat iemand ook snel in een tehuis komt, zodat andere Zorgbehoeften vrijkomen en om dat daadwerkelijk verhuizen te stimuleren worden de reiskosten niet meer vergoed. Raar, maar waar.., dacht ik.

In oktober of november kwam de PGB-eindafrekening ( die voor geen meter klopte) wegens het be-eindigen van de PGB op 4 augustus 2015, de dag voor het officiele Indicatie-besluit). Omdat er van de rekening niets klopte belde ik ( een paar keer) met de SVB en zij vertelden dat mijn moeder wel degelijk haar reiskosten na 4 augustus nog vergoed kon krijgen uit de PGB. Maar die declaraties moesten niet naar de SVB gestuurd worden , maar naar Zorgkantoor Friesland.

Zo gezegd, zo gedaan. Maar Zorgkantoor Friesland zei dat zij ze niet konden betalen, want het kwam uit een PGB die er niet meer was. En bovendien werden reiskosten nooit uit een PGB betaald dus… En als de SVB zei dat het wel kon, dan moest de SVB zelf de declaraties maar behandelen.  Tot op heden ( maart 2016) is het me niet gelukt die reiskosten vergoed te krijgen.

(Applaus voor degenen die nog niet hebben  afgehaakt.., het wordt nog erger.)

Okee, eind december 2015 krijgen Elly en ik te horen dat mijn moeder eind januari 2016 terecht zal kunnen in Westersypen, de prima woonzorgvoorziening één dorp verderop.

Er is echter 1 ding: Westersypen werkt niet op basis van Zorg in Natura, maar met een PGB.

In Friesland hebben allerlei soorten zorgverleners voor demente mensen gezamenlijk een instituut opgericht dat TINZZ heet. Tinzz ondersteunt demente mensen/ hun famile/mantelzorgers.

In januari vrag ik Tinzz hoe het nu moet met het aanvragen van een PGB. “Heel makkelijk, daar bestaan formulieren voor”.  En inderdaad, een erg makkelijk, 2 pagina’s kort formulier voor het Aanvragen van een Wijziging van Zorg in Natura in een PGB.

Zo, geregeld, denk ik.
Nee dus, er komt een ingewikkeld formulier voor de aanvraag van een PGB. Er moeten allerlei bestanden worden meegestuurd, zowel door Westersypen als door Elly ( hetgeen ik dus in feite doe) en ik maak het kopierapparaat in de supermarkt dus bijna oververhit.

Maar dan is het ook geregeld….

Nee dus.

Of het Zorgkantoor nu dingen kwijt raakt, verkeerd archiveert of in de prullenbak dondert, ik weet het niet, maar zowel de bazin van Westersypen als ik krijgen de formulieren nog een keer met het verzoek ze in te vullen.

Maar dan is het wel geregeld…

Nee dus.

Mijn moeder is ondertussen eind januari al verhuisd naar Westersypen.

Op dinsdag de 27ste om precies te zijn.  Tja, maar overdag was ze naar Boerenblij, de prima dagbesteding. En eind van de middag, de avond en de nacht was ze al op Westersypen. Twee verschillende voorzieningen op1 dag,,, u ziet het probleem al zitten?

 

Half februari is er nog geen PGB toegewezen. Na een paar keer gebeld te hebben met Zorgkantoor Friesland hebben ze 1 iemand ‘op de zaak gezet’ om nu eens na te gaan wat er aan de hand is. Dat helpt. In die zin dat helder wordt ( nou ja, helder?) dat er in augustus 2015 van alles is fout gegaan.  Er had voor bepaalde dingen gewoon uit de PGB betaald moeten worden en niet door de zorgverzekeraar zoals nu is gebeurd. Sommige dingen kunnen nu alsnog uit de oude PGB worden betaald ( hetgeen dus steeds maar niet lukt) etc etc. Maar waar het nu op hangt blijkt te zijn dat de Thuiszorg niet heeft doorgegeven dat mijn moeder ‘uit zorg’ is bij hen en zo gauw dat geregeld is zal niets in de weg staan van een PGB-verstrekking met teruggaande werking ( vanaf 27 januari).

 

Bellen met de Thuiszorg, ze zullen Elly formeel uit de zorg noteren.

En dan eindelijk eindelijk eindelijk komt het PGB-besluit.

Eind goed, al goed?

Nee dus. Vandaag bleek er weer van alles mis te zijn. Maar voor ik dat beschrijf moet ik eerst iets vertellen over gedoe met de gemeente De Fryske Marren.

Mijn moeder is dus verhuisd binnen de gemeente. Ze kan dat niet zelf gaan aangeven op het gemeentehuis. Het digitale formulier is niet geschikt voor het aanvragen van een apart correspondentie-adres. Hoe moet het dan? Ik vraag dat per email en in die email vraag ik gelijk het volgende: mijn moeder verhuist. Ze is dement. Ik ben haar notarieel gevolmachtigde. Ik wil dus dat jullie de post van jullie niet aan haar sturen, maar aan mij.Hoe doe ik dat?

Na een week een email terug. Gewoon een adreswijzigng opsturen. Maar we doen niet aan aparte postbezorging.

Ik stuur namens mijn moeder een verhuiskaart aan de gemeente en zet bij bijzonderheden dat mijn adres haar postadres blijft. Ik hoopte dat het toch zou lukken.

Maar al haar post van officiele instanties komt naar Westersypen, de verhuiskaarten hebben niet geholpen. Ik weet niet meer of ik nu belde naar het CAK, het zorgkantoor of wat dan ook, maar daar krijg ik als uitleg dat zij moeten werken volgens de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. En volgens de GBA woont mijn moeder op Werstersypen.  Okee, een paar instanties zijn niet te beroerd om op mijn verzoek in de comp te stoppen dat mijn adres het correspondentie-adres is, maar andere instanties zeggen dat niet te mogen doen.

 

Ik ga 2 dagen per week naar mijn moeder, maar er is niet elke keer gelegenheid om mijn moeders post mee naar huis te nemen ( soms is het personeel druk bezig en wil ik hen niet vragen mijn moeders post uit kantoor te halen). En soms is het dus erg vervelend iets met minimaal een week vertraging binnen te krijgen.

Dat moet anders.
Ik bel weer met de gemeente. Leg nog eens uit dat ik notarieel gevolmachtigde ben voor mijn moeder en dat ik dus echt alle officiele post hier moet hebben en niet daar.

“O, geen enkel probleem. Als de bazin van Westersypen haar toestemming geeft, dan kan dat zo geregeld worden”.
Ik weet niet wat ik hoor. Zo simpel is het dus. Ik snap van die regeling geen barst,ik vind het abnormaal, maar okee, als het zo moet….
Dus ik vraag de bazin van Westersypen bij de gemeente haar toestemming te geven. Hetgeen zij doet.
Hoera, alle officiele post komt nu in mijn brievenbus,,. behalve dingen van de gemeente, zoals de oproep om as 6 april te komen stemmen.

 

Eindelijk is alles geregeld…

Nee dus.

Vandaag belde het Zorgkantoor.

De woontoeslag in de PGB kan niet worden uitbetaald want Elly woont nog bij haar dochter in St Nyk.

Huh?

Ja, er is namelijk een postadres en woontoeslagen mogen niet worden uitbetaald aan mensen met een post-adres. Want mensen met een post-adres zijn soms mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats.

Maar mijn moeder heeft een verblijfplaats. Ze woont op Westersypen. Daar wordt ze ook begeleid en verzorgd en verpleegd.

Ja dat betalen we wel uit de PGB, maar de woonzorgtoeslag…

 

Het duurde even eer ik het snapte. Er schijnt een verschil te bestaan tussen een post-adres en een correspondentie-adres. Bij het Zorgkantoor is het geen probleem om mijn adres bij mijn moeder in te voeren als correspondentie-adres. ( Overigens, de woonzorgtoeslag is ca € 4.000,= per jaar, dus niemand kan zich permitteren die toeslag kwijt te raken.)
Maar een post-adres mogen ze niet veranderen, want dat is rechtstreeks afkomstig uit de Gemeentelijke Basis Administratie. En daarin staat mijn adres als postadres ,  ‘dus’ woont mijn moeder bij mij.

O.   O.   Oh.

Bellen naar de gemeente: Wilt u zo vriendelijk zijn om bij mijn moeders gegevens het woordje post-adres te vervangen door het woordje correspondentieadres?

Nee, dat kan niet. We kennen het begrip correspondentie-adres niet in het systeem van de GBA. Als u wilt dat uw moeder ingeschreven wordt op het adres van Westersypen dan moet u haar verhuizing aangeven. En de eigenares van Westersypen moet zich akkoord verklaren met het feit dat uw moeder komt inwonen.

 

Nou ja, dat doorgeven van de verhuizing moet of op het stadhuis, of digitaal ( nee met een verhuiskaart kan het niet !), digitaal met de DigiDee van uw moeder.

Tja, het wachtwoord van mijn moeders Digidee, geen idee. Ik doe haar belastingen digitaal met een machtiging van haar via mijn eigen DigiD.
Het wachtwoord aangevraagd. Dat gaat 5 dagen duren eer het per post komt ( rara, waar zal die post naar toe gaan?). Ik heb de bazin van Westersypen ge-emailed dat ze weer een formulier moet invullen, toestemming dat mijn moeder daar komt wonen.

 

Idioot toch?
Eerst kan iets gewijzigd worden met een verhuiskaartje en nu moet  het met mijn moeders DigiD.
Een DigiD !  Voor een demente dame in de 90. Leve de digitalisatie! Leve de ambtenarij!  Makkelijker kunnen ze het niet  maken. En leuker evenmin!  Sorry mensen, maar ik moest even ventileren. En laat ik maar niet gaan vertellen over het CAK (het Centrale Administratie Kantoor– van de Rijksoverheid) dat een poos bleef beweren dat mijn moeder 4 januari naar Westersypen was verhuisd.

Ik voel me net zo uitgevloerd als de man op de foto hieronder.

 

papierberg

 

Advertisements

2 thoughts on “Unbelievable! Niet te geloven ! PGB

 1. mooi geschreven Cecile. het is inderdaad onvoorstelbaar, de bureaucratie in Nederland.
  laten we hopen dat het nu allemaal goed gaat komen.
  oh…en wij hebben echt altijd wel even tijd om jou post te pakken hoor, vraag er gerust naar!!
  groetjes ypie

  Like

 2. Aanvulling: eindelijk in April is de zaak geregeld, mijn moeder woont nu, volgens de gemeentelijke basis-administratie per 30 maart in Westersypen. De PGB blijkt al die tijd wel degelijk uitbetaald te zijn aan Westersypen, ook al werd aan mij verteld dat dat niet kon. Het SVB vroeg keurig hoe het nu zat met mijn moeder ivm het vaststellen van de hoogte van de aow-uitkering. Ik schreef hen hoe het zat en dat het omstreeks die tijd bij de gemeente wel goed zou zijn ingevoerd. Kreeg een correcte bevestigingsbrief terug.
  De oproep aan mijn moeder om 6 april te komen stemmen is noch hier noch op Westersypen gearriveerd. De belasting wil mijn adres wel invoeren als postadres maar dan moet ik kopieen van van alles en nog wat opsturen. Daar heb ik geen zin meer in.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s